Tražiš poveznice?
Na pravom si mjestu
Poveznice
Pridruži se na zoom meeting
Ocijeni susret
Ocijeni dan - Četvrtak
13.05.2021.
Ocijeni dan - Petak
14.05.2021.
Ocijeni dan - Subota
15.05.2021.
Prijavite se na kviz
Na ekranu prisutni - u životu odsutni? Razmatranje uloge ekrana u kvaliteti života studenata
Četvrtak 10:30 - 12:00
Neva Ljuština
Zašto vas zanima raditi kod nas? Uloga profesionalnih interesa u donošenju karijernih odluka
Četvrtak 10:30 - 12:00
Katarina Banov
Što čini dobrog šefa? Nove metode za identifikaciju organizacijskih lidera
Petak 14:00 - 15:30
Zvonimir Galić i Nikola Erceg
Kako terapeut i klijent rastu, uče i mijenjaju se zajedno?
Petak 14:00 - 15:30
Zrinka Rička Žauhar
Holistički koncept čovjeka u geštalt psihoterapiji
Petak 15:45 - 17:15
Tanja Stanić Marčelja
Mindfulness u kliničkoj praksi
Petak 15:45 - 17:15
Nataša Jelenić Herega